OBNOVA MANŽELSKÝCH SĽUBOV

30.11.2022

V pondelok 13. februára 2023 sa konala v priestoroch obradnej siene topoľčianskej radnice obnova manželských sľubov, ktorá bola zároveň pilotným podujatím Národného týždňa manželstva. Na toto slávnostné podujatie sa vrátime v relácii Región vo štvrtok 16. februára o 09:00 a o 15:00 hod.