POCHOD PROTI REUMATIZMU

27.09.2022

Pobočka Ligy proti reumatizmu v Topoľčanoch zorganizovala pochod, ktorým si pravidelne táto organizácia pripomína Svetový deň proti reumatizmu. Informácie o tomto podujatí, ktorého cieľom je povzbudiť pacientov s reumatickým ochorením, zaradíme do relácie Región v pondelok 17. októbra 2022 o 09:00 a o 15:00 hod.