PREDNÁŠKA STANISLAVA ŽLNAYA V GALÉRII

11.10.2022

V Galérii Topoľčany sa konala prednáška "PREČO JE BLAHOSLAVENÝ KAROL HABSBURSKÝ DÔLEŽITÝ AJ PO SMRTI? S jej autorom Stanislavom Žlnayom z Modlitebnej ligy cisára Karola sa pozhovárame v relácii Región v piatok 25. novembra 2022 o 10:00 a o 16:00 hod.