Predvianočné iniciatívy a aktivity na podporu rôznych komunít v meste Topoľčany

08.12.2021

Mesto Topoľčany dáva aktuálne do pozornosti viaceré predvianočné aktivity a iniciatívy, ktorými môžu občania podporiť ľudí bez domova, deti z detských domov, seniorov alebo žiakov z triedy s poruchou autistického spektra. O týchto možnostiach pomoci v našom meste sa budeme zhovárať s referentkou pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu z MsÚ v Topoľčanoch Lenkou Savarovou v relácii Región vo štvrtok 9. decembra 2021. Rozhovor si môžete vypočuť o 08:00 hod. v premiére alebo o 15:00 hod. v repríze.