Prijatie úspešných športovcov na Mestskom úrade v Topoľčanoch

24.06.2022

Predstavitelia mesta Topoľčany prijali na radnici medailistov z Plaveckého a vodnopólového klubu PIRANA Sport Club a reprezentantov Karate klubu Topoľčany, aby im zablahoželali k úspechom v sezóne a poďakovali za vzornú reprezentáciu mesta. Reportáž z tohto podujatia zaradíme do relácie Región v piatok 24. júna 2022 o 09:00 a to 15:00 hod.