Projekt - Generácia bez kazu

27.05.2022

Topoľčianska nemocnica sa zapojila do projektu Generácia bez kazu a pre budúce mamičky pripravila prednášku o dentálnej hygiene. Viedla ju diplomovaná dentálna hygienička a vymenovaná odborníčka pre dentálnu hygienu v Nitrianskom kraji Anna Sloviaková, ktorá vám priblíži tento projekt v relácii Región v piatok 27. mája 2022 o 09:00 a o 15:00 hod.