PROJEKT VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ A VÝRUB STROMOV

08.12.2022
V utorok 14. marca 2023 vám primátorka mesta ALEXANDRA GIECIOVÁ predstaví projekt vodozádržných opatrení EDUPARK A KULTURPARK, vďaka ktorému bude zrevitalizované okolie pred Domom kultúry a areál bývalej ZŠ Gagarinova. Predstaviteľku vedenia mesta sme zároveň požiadali aj o stanovisko k aktuálne prebiehajúcemu výrubu a orezávaniu stromov. Týmito témami sa budeme zaoberať v druhej hodine relácie Región o 10:00 a 16:00 hod.