Radničné zvesti - Detské ihriská

08.12.2022

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí privítame primátorku mesta Alexandru Gieciovú a koordinátorku komunálnych služieb mesta Moniku Janikovičovú, s ktorými sa budeme zhovárať o detských ihriskách v našom meste. Reláciu si môžete vypočuť vo štvrtok 16. marca o 17:00 h.