Radničné zvesti - "MEDZIDNÁRODNÝ DEŇ DETÍ"

24.05.2022

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s organizátorkou kultúrno-výchovných aktivít z Mediálnej a kultúrnej spoločnosti Topoľčany o programe MDD 2022. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 24. mája 2022 o 11:00 a v repríze vo štvrtok 26. mája 2022 o 17:00 hod.