Radničné zvesti - Mobilný rozhlas

04.04.2022

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s referentkou pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu z mestského úradu v Topoľčanoch, Lenkou Savarovou o výhodách mobilného rozhlasu a jeho využití v našom meste. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 5. apríla 2022 o 11:00 a v repríze vo štvrtok 7. apríla 2022 o 17:00 hod.