Radničné zvesti - Odhaľovanie pamätnej tabule baróna A. W. Stummera

21.06.2022

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s referentkou pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu z Mestského úradu v Topoľčanoch Lenkou Savarovou a s pedagógom zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša Jozefom Krasulom o pripravovanom odhaľovaní pamätnej tabule baróna A. W. Stummera, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 23. Júna 2022 o 17:00 na Nám. M. R. Štefánika. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 21. júna o 11:00 a v repríze vo štvrtok 23. júna o 17:00 hod.