Radničné zvesti: OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

27.09.2022

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s riaditeľom Mediálnej a kultúrnej spoločnosti Miroslavom Bakurom o podujatiach, ktoré pripravilo naše mesto pre seniorov v mesiaci október. Seniorom sa prihovorí aj poslankyňa MsZ za volebný obvod č. 2 Mária Haláková. Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 11. októbra 2022 o 11:00 a v repríze vo štvrtok 13. októbra o 17:00 hod.