Radničné zvesti - Revitalizácia autobusovej stanice

07.08.2022

V aktuálnom vydaní Radničných zvestí sa budeme zhovárať s referentkou pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu z mestského úradu v Topoľčanoch, Lenkou Savarovou a s primátorkou mesta Topoľčany, Alexandrou Gieciovou o revitalizácií autobusovej stanice v Topoľčanoch.
Reláciu si môžete vypočuť v premiére v utorok 16. augusta o 11:00 a v repríze vo štvrtok 18. augusta 2022 o 17:00 hod.