Lenka Gálisová Quartet: Nový objav na slovenskej jazzovej scéne

13.04.2021

Lenka Gálisová (27), speváčka, herečka a pedagogička, ktorú môžete poznať aj ako členku ochotníckeho divadelného súboru Hlavina z Radošiny, pod vedením významného režiséra a umeleckého šéfa Radošinského naivného divadla, Stanislava Štepku. Taktiež je stálou hlasovou posilou v accapela vokálnej skupine Close Harmony Friends a speváčkou v bigbande Swingless Jazz Ensemble. Teraz prichádza na slovenskú jazzovú scénu s vlastným projektom Lenka Gálisová Quartet.


Svojou pútavou vokálnou interpretačnou schopnosťou presvedčila aj odbornú porotu (v zložení: Peter Lipa, Matúš Jakabčic, Martin Valihora, Radovan Tariška, Juraj Griglák a Gabriel Jonáš) na súťažnej prehliadke Nové tváre slovenského jazzu 2020, konanej kvôli pandemickej situácii v marci 2021, kde získala ocenenie za presvedčivý vokálny výkon, rovnako ako aj celá kapela za profesionálny kolektívny výkon.

"Vznik jazzového quarteta v tomto obsadení bol absolútne spontánnou záležitosťou, nakoľko som sa s chlapcami stretávala aj v rámci projektu Jazzlab, ktorého jadro tvoria práve oni traja", spresňuje Lenka.

Jej interpretácia vychádza z bohatých skúseností z obdobia štúdií na Katedre hudby PF UKF v Nitre, kde bola súčasťou Akademického speváckeho zboru pod vedením zbormajstra a dirigenta Marka Štrbáka. Okrem toho účinkovala aj v niekoľkých študentských muzikáloch (Cyrano z predmestia, Pomáda, MAMMA MIA!). Ku koncu magisterského štúdia absolvovala konkurz, po ktorom sa stala sólistkou v scénickom oratóriu Jazzové pašie, vedenom pod režisérskou taktovkou pedagóga a režiséra Pavla Smolíka. 

Jej umelecká cesta sa paralelne vyvíja s oblasťou pedagogiky. V rámci svojho doktorandského štúdia realizovala výskum v oblasti Divadla fórum v procese resocializácie drogovo závislých. V súčasnosti vyučuje na Súkromnej umeleckej škole Tralaškola v Nitre.

"Účinkovanie v projekte Jazzové pašie bolo pre mňa kľúčovým. Po vypočutí jednotlivých nahrávok a absolvovaní skúšok s orchestrom plným kvalitných jazzových muzikantov a zborom, som si jazz absolútne zamilovala. Melodická a harmonická stavba, energia a rytmus, prítomný v tomto žánri, ma absolútne uchvátil", uzavrela s úsmevom Lenka.

Rozhovor s Lenkou Gálisovou v Rádiu Topoľčany

Na súťažnej prehliadke Nové tváre slovenského jazzu 2020, konanej kvôli pandemickej situácii až v marci tohto roku, bola za presvedčivý vokálny výkon ocenená speváčka, herečka, pedagogička a rodáčka z Topoľčian Lenka Gálisová. Svojou pútavou vokálnou interpretačnou schopnosťou presvedčila odbornú porotu v zložení Peter Lipa, Matúš Jakabčic, Martin Valihora, Radovan Tariška, Juraj Griglák a Gabriel Jonáš. 

Rozhovor s touto talentovanou hudobníčkou si môžete naladiť v relácii Región v stredu 14. apríla 2021 v premiére o 8.00 a v repríze o 15.00 hod.


Fotografie: Peter Konečný