Rezervný fond mesta

02.03.2022

V relácii Región odvysielame vo štvrtok 3. marca 2022 rozhovor s vedúcim Ekonomického odboru na MsÚ v Topoľčanoch Ľubošom Štrbom. Zhovárať sa budeme o rezervnom fonde mesta a o podmienkach, ktoré musia byť splnené so strany samosprávy, ak chce tieto prostriedky využiť. Rozhovor si môžete vypočuť o 08:00 v premiére a o 15:00 hod. v repríze.