Rozhovor s referentkou pre odpadové hospodárstvo Alenou Ferenčíkovou

08.03.2021

Aj tento utorok 9. marca 2021 a v repríze vo štvrok 11.marca 2021 , Vám počas relácie Región v rubrike Radničnézvesti prinesieme rozhovor s referentkou pre odpadové hospodárstvo AlenouFerenčíkovou, s ktorou sa budeme rozprávať o jarnom upratovaní, vývoze atriedení odpadu v našom meste.Rozhovor si môžete vypočuť v záverečnejhodinovke relácie Región v premiére od 9.00 do 10.00 hod. a v reprízerelácie od 17.00 do 18.00 hod.