Stolpersteine- inštalácia kameňov zmiznutých

03.07.2023

Dátum: pondelok, 10. júl o 11,00h  Miesto: Škultétyho 8, Topoľčany (oproti ÚPSVaR)