STRETNUTIE SENIOROV

28.09.2022

V rámci Mesiaca úcty k starším pripravilo mesto Topoľčany priateľské stretnutie seniorov, ktoré sa konalo v dome kultúry. Pre návštevníkov tohto podujatia bol pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci ZUŠ a kapela David band. K tejto kultúrnej akcii sa vrátime v relácii Región v stredu 19. októbra 2022 o 09:00 a o 15:00 hod.