TIBEČSKÁ KNIŽNICA – BESEDY

16.11.2022

V Tribečskej knižnici sa minulý týždeň konali dve zaujímavé besedy a to so psychológom a mentálnym koučom Petrom Bielikom a etnologičkou Katarínou Nádaskou. K týmto podujatiam sa vrátime v relácii Región v stredu 14. decembra 2022 o 09:00 a o 15:00 hod.