Univerzita tretieho veku v Topoľčanoch – prihlášky na štúdium v akademickom roku 2022/23

08.02.2022

V akademickom roku 2022/23 otvorí Univerzita tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v Topoľčanoch nový ročník, ktorého garantom bude doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. Informácie o prihlasovaní na štúdium získate priamo na Ekonomickej univerzite v Bratislave na adrese janka.chladecka@euba.sk. V relácii Región vám v stredu 9. februára 2022 priblížime aktuálne dianie v tejto vzdelávacej inštitúcii, ktorá sa v našom meste úspešne etablovala pred tromi rokmi. Vypočuť si ju môžete o 08:00 v premiére a o 15:00 v repríze.