UNIVERZITA TRETIEHO VEKU – ZIMNÝ SEMESTER 2022/23

22.11.2022

V Topoľčanoch bola aj v akademickom roku 2022/23 otvorená UNIVERZITA TRETIEHO VEKU. Doterajším študijným aktivitám, ako aj prednáškam, ktoré absolvovali poslucháči v zimnom semestri, sa budeme venovať v relácii Región v pondelok 16. januára 2023 o 09:00 a o 15:00 hod.