Výsadba spomienkovej lipy obetiam pandémie v Parku Športovcov

23.11.2021

V relácii Región sa v stredu 24. novembra 2021 vrátime na výjazdové zasadnutie komisie verejného poriadku, verejnoprospešných služieb a životného prostredia, ktoré sa konalo 22. novembra v Parku Športovcov. Naše mesto sa v rámci tohto zasadnutia zapojilo do kampane, v ktorej samosprávy v celej krajine vysádzajú lipy, aby tieto stromy pripomínali budúcim generáciám súčasnú pandémiu. Reportáž zo sadenia topoľčianskej lipy si môžete vypočuť v premiére o 08:00 a v repríze o 15:00 hod.