ZŠ GOGOĽOVA – EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKÔL

02.10.2022

ZŠ GOGOĽOVA v Topoľčanoch sa zapojila do Európskeho dňa rodičov a škôl. Nielen o tejto iniciatíve, ale aj ďalších aktivitách sa porozprávame s riaditeľkou školy Soňou Kytnárovou v piatok 28. októbra 2022 o 10:00 a 16:00 hod.