ZŠ HOLLÉHO - 119. výročie vzniku

01.10.2022

ZŠ HOLLÉHO v Topoľčanoch si pripomenula 119. výročie svojho založenia viacerými podujatiami a sprievodnými akciami. Oslave tohto výročia sa budeme venovať v druhej hodine relácie Región v piatok 28. októbra 2022 o 10:00 a 16:00 hod.