Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.

vyhlasuje 

V Ý B E R O V É     K O N A N I E 

na pozíciu:


EKONÓM/ÚČTOVNÍK

REFERENT/ASISTENT