Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovom mieste vo vianočnom mestečku

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., Obchodná 1, 955 01 Topoľčany


1. predaj je možný iba na drevenom stole s rámom (stôl v jednotnom dizajne vianočných trhov zabezpečuje MKS)

2. pri žiadosti o predaj vo vlastnom prívese, je potrebné spolu so žiadosťou nahrať aj prílohu vizuálu tohto prívesu (fotografia interiéru a exteriéru)

3. organizátor má výhradné právo výberu predajcov vo vianočnom mestečku

4. na Námestí M.R.Štefánika je predajcom parkovanie ZAKÁZANÉ, povolenie na vjazd slúzi iba na vyloženie/naloženie tovaru (využiť môžete oficálne parkoviská v okolí Námestia M.R.Štefánika)