Výberové konanie - Referent galérie

08.05.2021

Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.


vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta:

Referent galérie